prawo gospodarcze

Aldona Załęska swoją karierę zawodową związała z opodatkowaniem przedsiębiorców oraz powstającymi w związku z tym potrzebami Klientów.

Pomoc doradcy podatkowego w życiu gospodarczym staje się coraz bardziej niezbędna; począwszy od negocjacji treści umów handlowych, na ocenie ich skutków podatkowych kończąc, poprzez kontrole podatkowe, minimalizowanie ryzyka podatkowego z wykorzystaniem wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania prawa podatkowego, współpraca z audytorem,  czy też pomoc w sprawach karno-skarbowych i karno gospodarczych.

Współczesne modele biznesowe wdrażane i praktykowane przez Klientów znacznie wyprzedzają zmiany w stanie obowiązującego prawa. Sytuacja taka rodzi swoiste ryzyka podatkowe, związane z niepewnością co do oceny podatkowej nowych gospodarczo rozwiązań. W takich sytuacjach tym bardziej istotna staje się ocena realnego ryzyka podatkowego, w miejsce poczucia ogólnej i niezdefiniowanej niepewności prawnej.