O mnie

Aldona Załęska, doradca podatkowy nr.wp.09828.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska z prawa finansowego na temat skorygowanego zysku bilansowego jako dochodu podatkowego. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1989 jeszcze w Wielkiej Szóstce, w dziale prawno-podatkowym DRT Poland (obecnie D&T). Do 2003 roku pracowała w Departamencie Podatkowym KPMG na stanowisku senior managera odpowiedzialnego za Klientów z niemieckiego obszaru językowego. Od 2003 roku prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Pracuje w języku angielskim i niemieckim.

Konsekwentnie, od wyboru specjalizacji na studiach prawniczych, po zatrudnienie w czołowych firmach audytorskich, skupiała swoje zainteresowania zawodowe na prawie podatkowym. We własnej praktyce doświadczyła procesu transformacji prawnej dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców, w tym wprowadzenia w roku 1993 podatku VAT w miejce podatku obrotowego, zmian zasad opodatkowania dochodu osób prawnych i zasad rachunkowości oraz zmian w systemie sądownictwa administracyjnego. To specyficzne doświadczenie stanowiło kapitał dla wypracowania własnego warsztatu pracy jako doradcy w czasach permanentnych zmian otoczenia prawnego.

Doświadczenie zdobyte w KPMG pozwala na wykonywanie wszelkich czynności doradczych z zakresu prawa podatkowego, w szczegolności usług wymagających współpracy z biegłym rewidentem oraz doradcami z zakresu prawa i finansów, gdzie koniecznym jest spojrzenie na problem podatkowy poprzez ujmowanie zagadnienia w innych kontekstach – prawnych, biznesowych i bilansowych.

Główne obszary specjalizacji to opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości, opodatkowanie wartości niematerialnych i prawnych, zarządzanie ryzykiem podatkowym z uwzględnieniem prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Zajmuje się również nietypowymi projektami, wymagającymi oprócz suchej wiedzy prawnej także doświadczenia życiowego oraz wiedzy o działaniu organizacji.

Prywatne zainteresowania skupiają się wokół koni. Aktywnie działa na rzecz dobrostanu tych pięknych zwierząt.