http://zaleska.pl/pl/article/535/o-nas.html

O mnie

Aldona Załęska, doradca podatkowy nr.wp.09828. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska z prawa finansowego na temat skorygowanego zysku bilansowego jako dochodu podatkowego. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1989 jeszcze w Wielkiej Szóstce, w dziale prawno-podatkowym DRT Poland (obecnie D&T). Do 2003 roku pracowała w Departamencie Podatkowym KPMG na stanowisku senior managera odpowiedzialnego za Klientów z niemieckiego obszaru językowego. Od 2003 roku prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Pracuje w języku angielskim i niemieckim.

Konsekwentnie, od wyboru specjalizacji na studiach prawniczych, po zatrudnienie w czołowych firmach audytorskich, skupiała swoje zainteresowania zawodowe na prawie podatkowym. We własnej praktyce doświadczyła procesu transformacji prawnej dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców, w tym wprowadzenia w roku 1993 podatku VAT w miejce podatku obrotowego, zmian zasad opodatkowania dochodu osób prawnych i zasad rachunkowości oraz zmian w systemie sądownictwa administracyjnego. To specyficzne doświadczenie stanowiło kapitał dla wypracowania własnego warsztatu pracy jako doradcy w czasach permanentnych zmian otoczenia prawnego.

Doświadczenie zdobyte w KPMG pozwala na wykonywanie wszelkich czynności doradczych z zakresu prawa podatkowego, w szczegolności usług wymagających współpracy z biegłym rewidentem oraz doradcami z zakresu prawa i finansów, gdzie koniecznym jest spojrzenie na problem podatkowy poprzez ujmowanie zagadnienia w innych kontekstach - prawnych, biznesowych i bilansowych.

Główne obszary specjalizacji to opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości, opodatkowanie wartości niematerialnych i prawnych, zarządzanie ryzykiem podatkowym z uwzględnieniem prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Zajmuje się również nietypowymi projektami, wymagającymi oprócz suchej wiedzy prawnej także doświadczenia życiowego oraz wiedzy o działaniu organizacji.

Prywatne zainteresowania skupiają się wokół koni. Aktywnie działa na rzecz dobrostanu tych pięknych zwierząt.

e-mail: aldona.zaleska@zaleska.pl

Niniejsze opracowanie pochodzi ze strony internetowej zaleska.pl będącej czasopismem zarejestrowanym pod numerem PR 175751. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Jego wykorzystanie wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego. Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie zaleska.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie zaleska.pl zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.