http://zaleska.pl/pl/article/124/kontakt.html

Kontakt

 

Adres: ul. Gwiaździsta 5b lok 23 01-651 Warszawa

tel.: (22) 832 55 00

e-mail: aldona.zaleska@zaleska.pl

 

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Niniejsze opracowanie pochodzi ze strony internetowej zaleska.pl będącej czasopismem zarejestrowanym pod numerem PR 175751. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Jego wykorzystanie wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego. Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie zaleska.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie zaleska.pl zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.