Doradca Podatkowy

Własność intelektualna

Strona główna > Usługi > Własność intelektualna

Wiodącym obszarem specjalizacji Aldony Załęskiej jest opodatkowanie wartości niematerialnych i prawnych.

Jest to ogromny obszar zagadnień o stale rosnącym znaczeniu w dzisiejszej gospodarce. Oprócz prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, przedmiot obrotu gospodarczego stanowią know-how, idee, pomysły, strategie etc. Obrót prawny tego typu dobrami stanowi przedmiot zainteresowania organów podatkowych, a sama materia prawna regulująca ten obrót należy do jednych z najtrudniejszych. 

Aldona Załęska posiada bogate doświadczenie  w zagadnieniach opodatkowania umów o eksploatację utworów, praw pokrewnych oraz zagadnień związanych z produkcją utworów audiowizualnych.   

Do tej grupy zagadnień zaliczyć należy też prawo promocji i reklamy oraz prawo mediów, gdzie zwłaszcza zagadnienia podatku VAT stanowią niezmiennie obszar sporów prawnych, także na poziomie unijnym.

Więcej wybranych informacji znajdziecie Państwo w zakładkach  Publikacje oraz Projekty.