Doradca Podatkowy

Prawo bilansowe

Strona główna > Usługi > Prawo bilansowe

Patrząc na prawo bilansowe  z prawniczej perspektywy, traktować je należy jako ważny obszar prawa gospodarczego. Przypomnieć wypada, iż przepisy o rachunkowości początkowo zamieszczano bezpośrednio w  kodeksie spółek handlowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy aspekt prawny analizowanego zagadnienia musi znaleźć następnie prawidłowe odzwierciedlenie w ewidencji księgowej, sama porada podatkowa powinna uwględniać i ten aspekt.