Doradca Podatkowy

Podatek od nieruchomości

Strona główna > Usługi > Podatek od nieruchomości

Aldona Załęska posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach opodatkowania przedsiębiorcy podatkiem od nieruchomości, w różnych branżach w tym telekomunikacyjnej, portowej, przemysłu chemicznego, energetyki. 

Do typowych usług wykonywanych w tym obszarze zagadnien należy przeprowadzanie audytów podatkowych pozwalających dokonać oceny prawidłowości deklarowanych obiektów budowlanych jako budowli podlegających opodatkowaniu oraz deklarowanej podstawy opodatkowania, wskazując na potencjalne możliwości optymalizacyjne.

Doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obejmuje także wiele innych szczegółowych kwestii, jak  ocena skutków podatkowych likwidacji środków trwałych w ciągu roku podatkowego, zagadnień dotyczących ponoszenia nakładów na istniejącym majątku nieruchomym czy też ewidencji podatkowej dla celów podatku od nieruchomości.

Więcej informacji w zakładkach Publikacje oraz Projekty.